Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 13/04/2017 15:40

Trường đã tổng hợp Danh sách Sinh viên xin gia hạn đóng Học phí HKII Năm học 2016-2017.

Tổng cộng ds có 85 sinh viên được xét gia hạn đóng học phí đến ngày 17/6/2017.

Chi tiết xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 ds gia hạn hp 2016-2017.pdf 21.458.437