Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
 • nthyen
 • 14/11/2014 08:24
        Đoàn Thanh niên khoa Sư phạm là một cơ sở Đoàn, trực thuộc Đoàn trường Đại học An Giang. Đoàn khoa Sư phạm ngoài việc là trung gian giữa Đoàn trường với các Chi đoàn, còn tham gia hỗ trợ cho BCN khoa Sư phạm trong việc quản lý Đoàn viên - Sinh viên, tổ chức các hoạt động nhằm tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc học của sinh viên.
 
     Trước năm 2011, trong khoa Sư phạm có 4 Đoàn cơ sở là các Liên chi đoàn khối, gồm Đoàn khối Tự nhiên, Đoàn khối Xã hội, Đoàn khối Ngoại ngữ, Đoàn khối Tiểu học - Mầm non - Thể dục Thể thao. Đến năm 2011, Đoàn trường đã quyết định thành lập Đoàn khoa Sư phạm trên cơ sở hợp nhất 4 Đoàn khối.
 
     Trong những năm học vừa qua, Đoàn khoa Sư phạm luôn là một trong những Đoàn cơ sở mạnh của trường Đại học An Giang, đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Đoàn trường, BGH nhà trường và Tỉnh đoàn An Giang cho các thành tích trong hoạt động Đoàn.
 
     BCH Đoàn khoa được bầu thông qua Đại hội Đoàn khoa.
 

                    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM
                                                         

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

 1.  

Thái Trí Hải

CBGV

Bí thư

 

 1.  

Đặng Thi Kim Duyên

DH20GT

Phó Bí thư

 

 1.  

Thái Loan Huệ Huyên

DH19NV

Phó Bí thư

 

 1.  

Trần Đông Đông

DH19DL

UVTV

 

 1.  

Đinh Trung Kiên

DH18TO

UVTV

 

 1.  

Nguyễn Thị Huỳnh Như

DH18DL

UVBCH

 

 1.  

Đinh Ngọc Đan Dung

DH18GT

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ngọc

DH18MN1

UVBCH

 

 1.  

Trương Thị Yến Nhi

DH18MN1

UVBCH

 

 1.  

Lê Hữu Định

DH19GT

UVBCH

 

 1.  

Lê Mai Như Ý

DH19TO

UVBCH

 

 1.  

Đỗ Thị Quế Trân

DH19SU

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Lê Hoàng Bảo Ngọc

DH20MN

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Thị Liền

DH19GT

UVBCH

 

 1.  

Đặng Lê Anh Trường

DH20TO

UVBCH