Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 14/11/2014 08:24
      

ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm là một cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm ngoài việc là trung gian giữa Đoàn Trường với các Chi đoàn, còn tham gia hỗ trợ Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm trong việc quản lý Đoàn viên - Sinh viên, tổ chức các hoạt động nhằm tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc học của sinh viên.

Trước năm 2011, trong Khoa Sư phạm có 04 Đoàn cơ sở là các Liên Chi đoàn khối, gồm Đoàn khối Tự nhiên, Đoàn khối Xã hội, Đoàn khối Ngoại ngữ, Đoàn khối Tiểu học - Mầm non - Thể dục Thể thao. Đến năm 2011, Đoàn Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm trên cơ sở hợp nhất 04 Đoàn khối.

Trong những năm học vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm luôn là một trong những Đoàn cơ sở mạnh của Đoàn Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Đoàn Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường và Tỉnh Đoàn An Giang cho các thành tích trong hoạt động Đoàn.

Ngày 02/05/2024 tại Hội trường 150B (Khu trung tâm Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM), Ban Chấp hành Đoàn Khoa Sư phạm đã triệu tập Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2027 với sự tham dự của 90 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 đoàn viên của 41 Chi đoàn trực thuộc về tham dự Đại hội.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm được bầu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 15 đồng chí.

Stt

Họ và tên

Chi đoàn

Chức vụ

1

Lê Quốc Khanh

DH23SU

Bí thư Đoàn Khoa

2

Nguyễn Thị Vân Anh

DH22DL

Phó Bí thư Đoàn Khoa

3

Nguyễn Hồng Tố Uyên

DH23MN

Phó Bí thư Đoàn Khoa

4

Trương Thị Ngọc Oanh

DH22MN

UV. BTV Đoàn Khoa

5

Đặng Nguyễn Vũ Hà

DH24TO

UV. BTV Đoàn Khoa

6

Nguyễn Phước Bảo

DH22TO

UV. BCH Đoàn Khoa

7

Trần Lữ Ngọc Hân

DH24NV

UV. BCH Đoàn Khoa

8

Lê Hoa Ngọc Như

DH23NV

UV. BCH Đoàn Khoa

9

Phan Thị Kim Nhung

DH24SI

UV. BCH Đoàn Khoa

10

Trịnh Thị Lý Phụng

DH24LY

UV. BCH Đoàn Khoa

11

Nguyễn Hoàng Siêu

DH22DL

UV. BCH Đoàn Khoa

12

Lê Quang Được

DH23HH

UV. BCH Đoàn Khoa

13

Châu Thị Huỳnh Như

DH23GT2

UV. BCH Đoàn Khoa

14

Thái Lâm Trường

DH24VH

UV. BCH Đoàn Khoa

15

Nguyễn Thị Nhã Vân

DH24GT2

UV. BCH Đoàn Khoa

Ban Chấp hành Đoàn Khoa Sư phạm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2027.

tb

 

 

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

Ngày 02/05/2024 tại Hội trường 150B (Khu trung tâm Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM), Ban Chấp hành Đoàn Khoa Sư phạm đã triệu tập Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2027 với sự tham dự của 90 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 đoàn viên của 41 Chi đoàn trực thuộc về tham dự Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương Ban Chấp hành Liên Chi hội Sinh viên Khoa Sư phạm gồm 15 đồng chí.

Stt

Họ và tên

Chi hội

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Tố Uyên

DH23MN

Liên Chi hội trưởng

2

Nguyễn Ngọc Gia Mỹ

DH23DL

Liên Chi hội phó

3

Nguyễn Hoàng Viên

DH23SU

Liên Chi hội phó

4

Trần Minh Mẫn

DH22TO

Ủy viên BCH LCH

5

Trương Hữu Hòa

DH23TO

Ủy viên BCH LCH

6

Nguyễn Lê Tường Vy

DH22LY

Ủy viên BCH LCH

7

Huỳnh Ngọc Nam Phương

DH24NV

Ủy viên BCH LCH

8

Dư Ngọc Anh

DH23GT1

Ủy viên BCH LCH

9

Đoàn Khánh Ngọc

DH23MN

Ủy viên BCH LCH

10

Bùi Thị Mai Trâm

DH24DL

Ủy viên BCH LCH

11

Chu Huy Phú

DH23HH

Ủy viên BCH LCH

12

Lê Thị Thanh Ngân

DH24SU

Ủy viên BCH LCH

13

Lê Ngọc Như Quỳnh

DH22VH

Ủy viên BCH LCH

14

Đặng Nhật Anh

DH24SI

Ủy viên BCH LCH

15

Âu Ân Ân

DH24GT1

Ủy viên BCH LCH

tb