Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 23/03/2017 10:10

Căn cứ công văn 123/ĐHAG-CTSV về việc huy động sinh viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển MOSWC 2017;

Cụ thể, mỗi lớp sẽ chọn từ 2-10 sinh viên đủ điều kiện (là sinh viên dưới 22 tuổi có học lực Khá và chứng chỉ A Tin học) để tham dự kỳ thi, Mỗi lớp lập danh sách theo mẫu (đính kèm thông báo) nộp về cho thầy Minh ở vpk và sinh viên đăng ký trực tuyến tại website của Trung tâm Tin học http://cict.agu.edu.vn/mos/

Yêu cầu các lớp thực hiện theo tinh thần thông báo này. Chi tiết công văn mời xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 123 ĐHAG-CTSV.pdf 4.363.707
1 mẫu ds đăng ký.pdf 4.474.549