Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 21/03/2017 07:21

Kính gửi quý Thầy/Cô Trưởng, Phó các Bộ môn !

Khoa sư phạm tổ chức buổi họp để triển khai một số công tác liên quan đến Bộ môn và Khoa trong thời gian tới.

  • Thời gian: 14g, ngày thứ Năm, 23/3/2017.
  • Địa điểm Phòng họp 2 - Khoa Sư phạm 
Thành phần tham dự gồm có: 
  •  Ban Giám hiệu 
  •  Ban Lãnh đạo Khoa
  •  Trưởng, Phó Bộ môn
Mời quý Thầy/Cô vui lòng sắp xếp thời gian đến dự họp đầy đủ. (Thông báo này thay giấy mời)
Trân trọng!