Nhảy đến nội dung Top
  • nthyen
  • 17/03/2017 07:37

Nhằm giúp các sinh viên khóa mới hiểu rõ về cách tra cứu các mục lục ở Thư viện. Từ đó sinh viên có thể áp dụng vào việc tìm Tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu. Sinh viên chọn 1 buổi để tham gia tập huấn.

  • Đối tượng: Sinh viên Khóa DH17 và CD41
  • Thời gian: Từ ngày 28/3/2017 đến 30/3/2017 (Sáng: 7h30-11h; Chiều 13h30-17h)
  • Địa điểm: Phòng chuyên đề - Tầng 5 Tòa nhà Thư viện và các trung tâm.

Để tạo điều kiện cho các bạn, Thư viện thông báo nếu lớp nào muốn tham gia nhưng có lịch học trong thời gian tập huấn có thể lập danh sách (trên 20 sv) gửi cho thư viện để xin tập huấn riêng.

Chi tiết thông báo SV xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 46-KH-DHAG.pdf 116.360