Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
An Giang University
  • nthyen
  • 15/03/2017 15:42

Trường Đại học An giang đã thông qua các tên Ý tưởng tham dự cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Khoa học dành cho Sinh viên NH 2016-2017

Các sinh viên có Ý tưởng được chọn phải tham gia tập huấn và viết đề cương nộp về cho BTC.

  • Thời gian tập huấn: 18h00 ngày 22/03/2017
  • Địa điểm tập huấn: Phòng họp 2, Khu trung tâm, Trường Đại học An giang.
  • Hạn chót nộp đề cương: trước 15/04/2017

Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Kết quả xét duyệt tên ý tưởng STKH.pdf 19.857.121