Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
An Giang University
  • nthyen
  • 14/03/2017 10:41

Phòng Đào tạo gửi Kết quả xét xử lý học vụ (dự kiến) ở học kỳ I năm học 2016-2017. CVHT và BCS lớp rà soát lại các trường hợp của lớp mình phụ trách.

  • Trường hợp bị CBHV cố vấn học tập liên hệ trực tiếp với sinh viên để thông báo tình hình, tư vấn cho sv lên kế hoạch học tập
  • Trường hợp Buộc thôi học, CVHT liên hệ trực tiếp SV và gia đình để thông báo và nắm bắt tình hình thực tế. Nếu SV có nhu cầu học tiếp thì hướng dẫn làm đơn cứu xét và tư vấn cho sv lên kế hoạch học tập

CVHT tổng hợp thông tin lớp mình phụ trách và phản hồi về Khoa (mail: nthyen@agu.edu.vn) trước ngày 21/3/2017 để rà soát và tổng hợp trình Hội đồng xét xử lý học vụ xem xét, thông qua.

Chi tiết mời file đính kèm (gồm có 2 sheet tương ứng với 2 hình thức xử lý là Cảnh báo học vụ và Buộc thôi học)

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 XLHV 1 16-17.xlsx 241.917