Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 09/03/2017 07:46

Khoa sư phạm thông báo kế hoạch Rèn luyện Nghiệp vụ thường xuyên HK2 năm học 2016-2017.

Đây là hoạt động chuyên môn nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận với quá trình lên lớp giảng dạy của giáo viên phổ thông, tiếp xúc với học sinh và tìm hiểu các hoạt động giáo dục nhằm bước đầu tạo những tình cảm tốt đẹp và ý thức nghề đúng đắn.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Ke hoach Ren NVSP2 hk2-2016-2017.pdf 114.664
1 Ke hoach Ren NVSP_NgoaiSP- hk2-2016-2017.pdf 112.074