Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:17
  1. Tài liệu giảng dạy

STT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Trần Thị Huyền

Nguyễn Bách Thắng

Đánh giá kết quả giáo dục tiểu học

2019

Trường ĐHAG

2

Trần Thi Huyền

Trần Thanh Hải

Giao tiếp sư phạm

2021

Trường ĐHAG

3

Trần Thi Huyền

Giáo dục học

2022

Trường ĐHAG

4

Trần Minh Nhựt

QLHCNN& QLNGD-ĐT

2022

Trường ĐHAG

5

Trần Minh Nhựt

Giáo dục học đại cương

2023

Trường ĐHAG

6

Trần Thi Huyền

Trần Minh Nhựt

Nguyễn Bách Thắng

Châu Sôryaly

Tâm lý học sư phạm đào tạo giáo viên THCS và THPT

2024

NXB ĐHQG TP HCM

7

Nguyễn Bách Thắng & cs

Lí luận về Quản lí và Quản lí giáo dục

2019

NXB ĐHQG Hà Nội

 

  1. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Trần Thị Huyền

Bồi dưỡng kỹ năng đọc và viết cho học sinh dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn tỉnh An Giang

2008

Sở Khoa học

công nghệ

2

Trần Thị Huyền

Trở ngại tâm lý của học sinh một số trường THPT tỉnh An Giang trong quá trình lĩnh hội các nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản

2010

Sở Khoa học Công nghệ

3

Trần Thị Huyền

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên An Giang

2013

Sở Khoa học Công nghệ

4

Trần Thị Huyền

Bồi dưỡng kỹ năng đọc và viết cho học sinh dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn tỉnh An Giang

2008

Sở Khoa học

công nghệ

5

Trần Thị Huyền

Công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer trước khi vào lớp 1 ở huyện Tịnh Biên và Tri Tôn: Thực trạng và giải pháp

2015

Trường ĐHAG

6

Trần Thị Huyền

Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của sinh viên khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang

2019

Trường ĐHAG

  1. Tiêu đề: Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2019 -2020

Nhằm đẩy mạnh hoạt động rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng nghề nghiệp và bồi dưỡng lòng yêu nghề cho đội ngũ nhà giáo tương lai; tạo sân chơi bổ ích, tăng cường đoàn kết giữa sinh viên các ngành đào tạo, qua đó học hỏi và giao lưu lẫn nhau; chuẩn bị tâm thế tốt cho sinh viên trong đợt thực tập năm học 2020-2021.

  1. Tóm tắt nội dung

- Thi giảng dạy

- Thi chào hỏi

- Thi hiểu biết

- Thi xử lý tình huống sư phạm

- Thi hùng biện