Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:08

1. Tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương

Đọc hiểu văn bản

2013

Đại học An Giang

2

Phạm Thanh Hùng

Văn học đô thị miền Nam (1954 – 1975)

2014

Đại học An Giang

3

Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương

Phương pháp dạy học Ngữ văn

2016

Đại học An Giang

4

Trần Tùng Chinh

Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII

2018

Đại học An Giang

5

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phương pháp dạy học Ngữ văn 2 (Tiếng Việt - Làm văn)

2018

Đại học An Giang

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu – Mĩ thế kỉ XX

2019

Đại học An Giang

7

Trần Tùng Chinh

Kỹ năng sư phạm Ngữ văn

2020

Đại học An Giang

8

Nguyễn Thị Thu Giang

Văn học Âu – Mĩ thế kỉ XIX

2021

Đại học An Giang

 

2. Nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015-2020

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Nguyễn Thị Tuyết

Yếu tố folklore trong một số tiểu thuyết của Chinghi Aitmatov

2015

Đề tài NCKH cấp Trường

2

Trần Tùng Chinh

Một số đặc điểm thi pháp truyện dân gian An Giang

2016

Đề tài NCKH cấp Trường

3

Nguyễn Đức Thăng

Văn chính luận trung đại Việt Nam và Trung Quốc – Tiếp biến và phát triển

2015

Đề tài NCKH cấp Trường

4

Nguyễn Thanh Phong

Văn học dân gian của người Kinh Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh

2017

Đề tài NCKH cấp Trường

5

Nguyễn Thanh Phong

Truyền bá và cải biên Truyện Kiều của Nguyễn Du ở Nam Bộ

2019

Đề tài NCKH cấp Trường

3. Tác phẩm văn học đã xuất bản

STT

Tên đề tài NCKH/bài báo KH/ấn phẩm KH…

Tác giả

Năm

Thể loại (bài báo, ấn phẩm KH…)

1

Chuyến xe ngựa về Bảy Núi

Trần Tùng Chinh

2017

Tập truyện

2

Trại mùa xuân

Trần Tùng Chinh

2017

Tập truyện

3

Anh em hô biến

Trần Tùng Chinh

2019

Tập truyện

4

Bài hát trong giấc mơ của sâu bướm

Trần Tùng Chinh

2019

Tập truyện

5

Bí mật của Na và mẹ

Trần Tùng Chinh

2019

Tập truyện

6

Cái mũi dài của voi con

Trần Tùng Chinh

2019

Tập truyện

7

Món quà sinh nhật

Trần Tùng Chinh

2019

Tập truyện