Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:07

 Hoạt động NCKH 

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về một trong các lĩnh vực như Thực vật, Động vật, Sinh lý, Di truyền, Vi sinh vật và phương pháp dạy học Sinh học thông qua việc thực hiện một đề tài nghiên cứu. Các đề tài KLTN bước đầu hình thành và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên, tạo cho sinh viên một bước ngoặc quan trọng khi tiếp cận với vấn đề nghiên cứu khoa học.

 Ảnh minh họa

s1

Các hoạt động của GV và SV Bộ môn Sinh học được cập nhật ở mục "Tin tức" tại trang web của Khoa Sư phạm