Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:05

Hội nghị Khoa học

Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc

Hoạt động khác

Các hoạt động của GV và SV Bộ môn Hóa học được cập nhật ở mục "Tin tức" tại trang web của Khoa Sư phạm và tại kênh facebook của bộ môn (https://www.facebook.com/AGU.BMHH?mibextid=LQQJ4d)