Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 04/01/2017 10:02

I.    Tài liệu giảng dạy

STT

Tên Tác giả

Tên Sách/giáo trình/TLGD

Năm

Nơi xuất bản

1. 

Nguyễn Trí Cường

Thực hành vật lý C2

 

Trường Đại học

An Giang

Bài tập điện đại cương

 

Trường Đại học

An Giang

Tin học đại cương

 

Trường Đại học

An Giang

Bài tập tin học 2

 

Trường Đại học

An Giang

Tin học 3

 

Trường Đại học

An Giang

2. 

Trần Thể

Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông

2006

Trường Đại học

An Giang

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

2002

Trường Đại học

An Giang

Vật lý đại cương

2004

Trường Đại học

An Giang

Vật lý đại cương A1

2002

Trường Đại học

An Giang

Phương pháp dạy học vật lý

2009

Trường Đại học

An Giang

Vật lý đại cương A2

2000

Trường Đại học

An Giang

3. 

Vũ Tiến Dũng

Vật lý đại cương A1 - tập 2

2002

Trường Đại học

An Giang

Vật lý đại cương

2004

Trường Đại học

An Giang

4. 

Hồ Xuân Huy

Phương pháp toán lý

2010

Trường Đại học

An Giang

5. 

Lê Đỗ Huy

Cơ học 1

2006

Trường Đại học

An Giang

6. 

Nguyễn Văn Mện

Cơ học lý thuyết

2014

Trường Đại học

An Giang

7. 

Nguyễn Hồng Hải

Thí nghiệm Vật lý đại cương A2

2014

Trường Đại học

An Giang

8. 

Nguyễn Hồng Hải

Thí nghiệm Cơ – Nhiệt

2014

Trường Đại học

An Giang

9

ThS. Đổng Thị Kim Phượng và ThS. Trịnh Thị Hồng

TLGD Vật lý đại cương – TH

2020

Trường ĐHAG

10

ThS. Đổng Thị Kim Phượng và TS. Nguyễn Văn Mện

Sách Vật lý đại cương, Phần Điện và Từ

2021

ĐHQG TP. HCM

 

11

ThS. Đổng Thị Kim Phượng và TS. Nguyễn Văn Mện

Sách Vật lý đại cương, Phần Quang hình – Quang lý

2021

ĐHQG TP. HCM

 

12

TS. Trịnh Thị Hồng

ThS. Trương Tín Thành

Sách- Thực hành Vật lý đại cương tin học (PHY109)

2021

ĐHQG TP. HCM

13

Hồ Xuân Huy

Nguyễn Hồng Hải

Thí nghiệm VLĐC B

2021

Trường Đại học An Giang

14

Nguyễn Hồng Hải

Hồ Xuân Huy

Chuyên đề bồi dưỡng thực hành cơ học

2019

Đại học Quốc gia TP.HCM

15

Ngô Tú Trinh

Điện và từ 1

2017

Đại học An Giang

2. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Nguyễn Văn Mện và Đổng Thị Kim Phượng

Phổ tán sắc plasmon và hấp thụ của hệ khí điện tử hai chiều – graphene ở nhiệt độ không tuyệt đối với hằng số điện môi nền đồng nhất.

2018

Trường ĐHAG

2

Nguyễn Văn Mện và Đổng Thị Kim Phượng

Phổ plasmon trong lớp đôi BLG-Q2DEG ở nhiệt độ không tuyệt đối

2019

Trường ĐHAG

3

Nguyễn Văn Mện và Đổng Thị Kim Phượng

Phổ plasmon trong lớp đôi MLG-Q2DEG ở nhiệt độ hữu hạn

2020

Trường ĐHAG

4

Nguyễn Quốc Khánh, Võ Văn Tài, Nguyễn Văn Mện, Đặng Khánh Linh

Các tính chất vận chuyển của hệ hai chiều, graphene và kích thích tập thể trong cấu trúc lớp đôi

2020

Bộ KHCN (Quỹ NAFOSTED)

5

Hồ Xuân Huy

Ứng dụng phần mềm Origin để xử lý số liệu trong nghiên cứu Vật liệu dựa trên phổ phát xạ huỳnh quang

2018

Khoa

6

Nguyễn Hồng Hải

Hồ Xuân Huy

Tái tạo và thiết kế quy trình thực hiện một số bài thí nghiệm cơ học

2019

Trường ĐHAG

7

Trần Khánh Trinh

Thiết kế các video clip song ngữ Việt – Anh hỗ trợ dạy học Vật lý phần Quang học.

2018

Khoa

8

Ngô Tú Trinh

Nguyễn Phạm Ngọc Thiện

Trần Khánh Trinh

Thiết kế các video clip song ngữ Việt – Anh hỗ trợ dạy học Vật lý phần Quang học

2018

Cấp Khoa