Skip to main content Top
  • nthyen
  • 18/08/2020 10:56

Phòng QLKH và Đào tạo sau Đại học thông báo  lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 của lớp cao học Quản lý giáo dục khóa 3 để tiện theo dõi.

 

 

Attachments :
# File name Size Download
1 Lich thi ket thuc hoc phan HK 1 - Lop CH6QLGD.pdf 1.151.625