Skip to main content Top
  • nthyen
  • 11/08/2020 16:21

Ngày 11/08/2020 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phát hành thông báo lùi thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non tuyển sinh năm 2020. Cụ thể

* Thời gian đăng ký được kéo dài đến 11h ngày 25/8/2020.

* Thời gian thi: 7g00 ngày 26/8/2020.

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm tại đây