Skip to main content Top
  • nthyen
  • 20/04/2019 09:13

Phòng khảo thí & kdcl thống kê danh sách sv chùa thực hiện đánh giá đến hết ngày 19/4. 

Lớp trưởng nhắc nhở sv lớp m thực hiện tiếp tục nhé.

Attachments :
# File name Size Download
1 Danh sach sinh vien chua danh gia den 11h ngay 19-4-2019.xlsx 65.532