Skip to main content Top
  • nthyen
  • 27/11/2018 14:57

Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM gửi thư mời viết bài cho Hội thảo quốc gia "Văn học và giảng dạy Văn học trong nhà trường - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS. NGND. Hoàng Như Mai"

Chi tiết mời các thầy/cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments :
# File name Size Download
1 thư mời HTKH 27.11.pdf 4.309.040