Skip to main content Top
  • nthyen
  • 16/11/2018 13:52

Phòng KT&KĐCL thông báo Lịch lấy ý kiến phản hồi từ người học của các lớp hình thức GDCQ học kỳ I năm học 2018-2019

- Đại học khóa 16, 17: từ 22/11/2018 đến 27/11/2018

- Đại học khóa 18 và cao đẳng khóa 41, 42: từ 28/11/2018 đến 02/12/2018

- Đại học khóa 19 và cao đẳng khóa 43: từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

Lưu ý:

- Sinh viên khóa cũ vui lòng liên hệ qua mail nttthao@agu.edu.vn hoặc phòng Khảo thí & KĐCL (KT01) để mở thời gian lấy ý kiến phản hồi;

- Sinh viên xem hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi tại địa chỉ: http://exams.agu.edu.vn/?oid=view&section=62 hoặc Sổ tay sinh viên năm học 2018-2019;

- Các học phần không lấy ý kiến bao gồm: Thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp; Khóa luận chuyên ngành, tốt nghiệp; Kiến tập; Thực tế; Học phần thực hành, học phần có tổ thực hành; Đồ án; Sinh hoạt chủ nhiệm; Thỉnh giảng;

- Nếu có thắc mắc, SV liên hệ qua email nttthao@agu.edu.vn