Skip to main content Top
  • nthyen
  • 15/11/2018 16:06

Phòng Quản trị Thiết bị trường thông báo việc hoàn lại tiền BHYT cho các trường hợp được miễn giảm.

Chi tiết mời các bạn sv xem file đính kèm.

 

Attachments :
# File name Size Download
1 DS-THOI THU TIEN BHYT 2018-1.xlsx 89.701