Skip to main content Top
  • nthyen
  • 10/11/2018 09:59

Trường đại học An giang xây dựng và triển khai kế hoạch số 1423/KH-ĐHAG về việc tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên Năm 2018 (Liên thông và Văn bằng 2), như sau:

* Ngành đạo tạo: Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo liên thông); Ngôn ngữ Anh(văn bằng 2), Sư phạm Tiểu học (đào tạo liên thông);

* Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo;

* Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 24/11/2018;

* Thời gian thi (dự kiến): ngày 8-9/12/2018;

Chi tiết kế hoạch mời các thầy/cô và các bạn xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 1423-KH-DHAG.pdf 2.092.662