Skip to main content Top
  • nthyen
  • 01/11/2018 13:35

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các bạn sinh viên được xét khen thưởng cuối năm 2017-2018 (đợt 2).

Mời các bạn sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Thời gian phát thưởng phòng CTSV sẽ thông báo sau.

Thân.

Attachments :
# File name Size Download
1 Copy of Khen CANAM KHOA CON LAI.xlsx 998.725