Skip to main content Top
  • nthyen
  • 24/09/2018 10:18
Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học chuyển nội dung thư mời tổ chức Hội nghị khoa học năm 2018 về Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực số 146 /CV.KSP ngày 31/08/ 2018 của Trường ĐẠI HỌC CẦN THƠ.
Nội dung chi tiết và biểu mẫu quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Attachments :
# File name Size Download
1 ĐẠI HỌC CẦN THƠ-1.pdf 2.353.808