Skip to main content Top
  • nthyen
  • 24/09/2018 10:16
Kính gửi các thầy/cô thông báo Hội thảo quốc tế của Trường Đại học Đà Nẵng.
  • Thời gian: Ngày 15 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy, cả ngày)
  • Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng,Số 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Thành phần tham dự: Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.
  • Thời hạn gửi toàn văn báo cáo: ngày 30 tháng 9 năm 2018
Chi tiết thông báo mời các thầy/cô xem file đính kèm.
Attachments :
# File name Size Download
1 TB số 2 HTQT Ngôn ngữ học.pdf 530.578