Skip to main content Top
  • nthyen
  • 19/09/2018 17:34

1. Mục đích Hội thảo

- Chia sẻ các phương pháp và kỹ năng học tốt cho sinh viên ở trường đại học, qua đó để các em sinh viên năm nhất xây dựng kế hoạch học tập phù hợp nhằm phát triển năng lực của bản thân.

- Chia sẻ kinh nghiệm và tấm gương học tập để nhân rộng gương tốt.

2. Nội dung Hội thảo:

Hội thảo tập trung các chủ đề chính sau:

- Tổng quan chất lượng học tập ở bậc đại học;

- Thảo luận các phương pháp nâng cao chất lượng học tập.

3. Thời gian - địa điểm tổ chức và đăng ký Hội thảo:

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 06 tháng 10 năm 2018.

-  Địa điểm: Hội trường 300B - Trường Đại học An Giang .

- Đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 29 tháng 9 năm 2018.

+ Giảng viên: liên hệ ThS Phạm Văn Bản, email pvban@agu.edu.vn

+ Sinh viên: đăng ký qua liên kết: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetGDiv56F5PCE7Uox8oOsSHrSDsALwEuUZme6mogkWzvPUrQ/viewform

 

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm

 

Attachments :
# File name Size Download
1 SCAN_1190_20092018_093417.pdf 1.050.217