Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 08:47

Báo cáo hội nghị/hội thảo 

Title Author(s)

Sự cộng thông không gian trong tiểu thuyết nghệ nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov

Tuyết, Nguyễn Thị

Cảm thức hiện sinh trong thơ Bùi Giáng

Thăng, Nguyễn Đức

Phác thảo chân dung một số nhà văn dòng Văn học yêu nước đô thị Miền Nam

Hùng, Phạm Thanh

Quan niệm Hoa - Di của sứ thần Việt Nam và Triều Tiên đời nhà Thanh dưới góc nhìn tham chiếu

Phong, Nguyễn Thanh

Một số giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn cho các Trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang

Vân, Mai Thị

Một số định hướng vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Phương, Hoàng Thị Hồng

Dạy học vận dụng - giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Ngữ văn - Khoa Sư phạm - Đại học An Giang

Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên

Dạy tạo lập văn bản ở trường phổ thông hiện nay những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp

Mai, Nguyễn Thị Xuân

Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy văn học địa phương qua việc tìm hiểu đặc điểm thi tháp truyện dân gian An Giang

Chinh, Trần Tùng

Dạy học tích hợp môn ngữ văn đáp ứng mục tiêu phát huy phẩm chất và năng lực học sinh phổ thông

Hùng, Phạm Thanh

Đổi mới phương pháp dạy học sinh học đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới

Ngân, Phan Thị Kim

Sự nghiệp "trồng người" theo di chúc Bác Hồ và hành lang pháp lý đối với người thầy trong giai đoạn hiện nay

Quỳnh, Nguyễn Minh Diễm