Skip to main content Top
  • admin
  • 08/05/2018 14:34

           Sứ mạng của Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang là trung tâm đào tạo giáo viên các cấp có chất lượng cao cho tỉnh An Giangkhu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long; rèn luyện những con người có năng lực sư phạm, nghiên cứu và ứng dụng sáng tạo các sản phẩm khoa học, sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động dạy và học.