Skip to main content Top
anh
anh
a
a
 • pvban
 • 06/12/2014 21:04

CÔNG ĐOÀN

Khoa Sư phạm có 4 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở trường Đại học An Giang là:

Công đoàn bộ phận 16

Gồm các công đoàn viên đến từ các bộ môn: Tâm lý giáo dục, Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non

BCH Công đoàn bộ phận 16:

 • Thầy Nguyễn Bách  Thắng, GV Bộ môn Tâm lý Giáo dục, Chủ tịch
 • Cô Hoàng Thị Hồng Phương, GV Bộ môn Giáo dục Tiểu học, Ủy viên
 • Cô Nguyễn Huỳnh Ngọc Thủy, GV Bộ môn Mầm non, Ủy viên.

Công đoàn bộ phận 17

Gồm các công đoàn viên đến từ các bộ môn Toán. BCH Công đoàn bộ phận 17:

 • Thầy Vương Vĩnh Phát, GV Bộ môn, Chủ tịch
 • Cô Phạm Mỹ Hạnh, GV Bộ môn, Ủy viên
 • Thầy Lê Văn Chua, GV Bộ môn Toán, Ủy viên

Công đoàn bộ phận 18

Gồm các công đoàn viên đến từ các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Văn phòng khoa

BCH Công đoàn bộ phận 18:

 • Thầy Trương Tín Thành, GV Bộ môn Lý, Chủ tịch
 • Cô Phan Trúc Linh, GV Bộ môn Sinh, Ủy viên
 • Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng, GV Bộ môn Hóa, Ủy viên

Công đoàn bộ phận 19

Gồm các công đoàn viên đến từ các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

BCH Công đoàn bộ phận 19:

 • Thầy Dương Thế Hiền, GV Bộ môn Lịch sử, Chủ tịch
 • Cô Nguyễn Thị Xuân Mai, GV Bộ môn Văn, Ủy viên