Skip to main content Top
 • pvban
 • 06/12/2014 20:54

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM

Nhiệm kỳ 2018 – 2019

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Thị Thủy

Chi Hội DH17SU

Liên chi Hội trưởng

PBT Đoàn Khoa kiêm nhiệm

 1.  

Lê Nhật Trường

Chi Hội DH16DL

Liên chi Hội phó 1

 

 1.  

Huỳnh Thanh Hương

Chi Hội DH16TO

Liên chi Hội phó 2

 

 1.  

Lê Thị Ngọc Ánh

Chi Hội DH18TO

Ủy viên

 

 1.  

Mạch Thiệu Cường

Chi Hội DH18HH

Ủy viên

 

 1.  

Trần Quốc Thái

Chi Hội DH17TO

Ủy viên

 

 1.  

Đinh Ngọc Đan Dung

Chi Hội DH18GT

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Chi Hội DH18MN1

Ủy viên

 

 1.  

Lê Hoàng Anh Thư

Chi Hội DH18MN2

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Thúy Quyên

Chi Hội CD42MN

Ủy viên

 

 1.  

Trần Đông Đông

Chi Hội DH19DL

Ủy viên

 

 1.  

Cao Nguyễn Tuyết Nhi

Chi Hội DH19SU

Ủy viên

 

 1.  

Thái Loan Huệ Huyên

Chi Hội DH19NV

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Văn Suker

Chi Hội DH19HH

Ủy viên