Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 06/12/2014 20:28
BỘ MÔN LỊCH SỬ

1. Lịch sử hình thành

Tiền thân của Bộ môn Lịch sử trực thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang là Bộ môn Sử - Địa được thành lập năm 2000 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHAG. Cho đến năm 2002, trường ĐHAG tuyển sinh ngành SP Lịch sử, đây cũng là khóa tuyển sinh đầu tiên của bộ môn Lịch sử đào tạo hệ Đại học, tính theo niên khóa đào tạo Đại học của nhà trường là khóa DH3, cho đến nay đã được 13 lớp (khóa DH15)

Tính từ năm 2000 đến nay, Bộ môn Lịch sử có tổng cộng là 14 giảng viên, hiện nay số giảng viên cơ hữu là 10 (có 4 GV về hưu). Trong đó, có 1 GV là Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ, 3 cử nhân (có 1 GV sắp hoàn thành xong chương trình Sau Đại học).

Bên cạnh đó, bộ môn Lịch sử còn cho ra đời CLB Sử học AGU (tháng 4/2009) nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên chuyên ngành Lịch sử về mặt học thuật, cùng nhau trao đổi chuyên môn và tạo tính gắn kết giữa các bạn sinh viên chuyên ngành, cũng như giữa giảng viên và sinh viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Về chức năng:

Bộ môn Lịch sử có chức năng đào tạo và quản lý chuyên môn việc giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo ngành ĐHSP Lịch sử và giảng dạy cho một số ngành thuộc các khoa khác trong nhà trường. Bên cạnh đó, bộ môn còn đề xuất và biên soạn chương trình đào tạo cho các lớp chuyên ngành Lịch sử.

- Về nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ chính của bộ môn Lịch sử là giảng dạy các học phần chuyên ngành cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử và những học phần thuộc chuyên ngành Lịch sử cho sinh viên các lớp khác trong nhà trường.

+ Nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy, một nhiệm vụ quan trọng của bộ môn Lịch sử là biên soạn chương trình/giáo trình/tài liệu giảng dạy/đề cương chi tiết học phần cho các học phần giảng dạy đối với những học phần chuyên ngành.

+ Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học cũng là phần việc quan trọng trong quá trình đào tạo và đánh giá nhiệm vụ của giảng viên bộ môn. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ môn thể hiện ở việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học hằng năm của bộ môn và số lượng giảng viên tham gia viết bài cho các Hội thảo, Tạp chí khoa học…. Ngoài ra, việc hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp cũng là phần việc rất quan trọng của bộ môn.