Skip to main content Top
  • nthyen
  • 14/11/2014 08:24
        Đoàn Thanh niên khoa Sư phạm là một cơ sở Đoàn, trực thuộc Đoàn trường Đại học An Giang. Đoàn khoa Sư phạm ngoài việc là trung gian giữa Đoàn trường với các Chi đoàn, còn tham gia hỗ trợ cho BCN khoa Sư phạm trong việc quản lý Đoàn viên - Sinh viên, tổ chức các hoạt động nhằm tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc học của sinh viên.
 
     Trước năm 2011, trong khoa Sư phạm có 4 Đoàn cơ sở là các Liên chi đoàn khối, gồm Đoàn khối Tự nhiên, Đoàn khối Xã hội, Đoàn khối Ngoại ngữ, Đoàn khối Tiểu học - Mầm non - Thể dục Thể thao. Đến năm 2011, Đoàn trường đã quyết định thành lập Đoàn khoa Sư phạm trên cơ sở hợp nhất 4 Đoàn khối.
 
     Trong những năm học vừa qua, Đoàn khoa Sư phạm luôn là một trong những Đoàn cơ sở mạnh của trường Đại học An Giang, đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Đoàn trường, BGH nhà trường và Tỉnh đoàn An Giang cho các thành tích trong hoạt động Đoàn.
 
     Trong năm học 2017 - 2018, Đoàn khoa có 58 Chi đoàn, gồm 57 Chi đoàn sinh viên và 01 Chi đoàn Cán bộ Giảng viên, với tổng số khoảng hơn 2700 Đoàn viên.
 
BCH Đoàn khoa được bầu thông qua Đại hội Đoàn khoa.
 

                    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM
                                                         Nhiệm kỳ 2018 – 2019

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Thái Trí Hải

Chi Đoàn CBGV

UVTV, Bí thư

 

2

Lê Nguyên Phương Dũng

Chi Đoàn CBGV

UVTV, P. Bí thư

 

3

Nguyễn Thị Thủy

Chi Đoàn DH17SU

UVTV, P. Bí thư

Kiêm nhiệm Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội SV KSP

4

Nguyễn Quốc Thái

Chi Đoàn DH17TO

UVTV

 

5

Trương Thị Yến Nhi

Chi Đoàn DH18MN1

UVTV

 

6

Nguyễn Phước Tín

Chi Đoàn DH16TO

Ủy viên

 

7

Trần Tuấn Thanh

Chi Đoàn DH17DL

Ủy viên

 

8

Từ Quốc Thắng

Chi Đoàn DH17HH

Ủy viên

 

9

Đinh Trung Kiên

Chi Đoàn DH18TO

Ủy viên

 

10

Lê Thị Ngọc Ánh

Chi Đoàn DH18TO

Ủy viên

 

11

Phạm Thanh Hậu

Chi Đoàn DH18GT

Ủy viên

 

12

Ngô Thị Thanh Tuyền

Chi Đoàn DH18DL

Ủy viên

 

13

Đặng Quang Minh

Chi Đoàn DH19DL

Ủy viên

 

14

Nguyễn Phương Thùy

Chi Đoàn DH19HH

Ủy viên

 

15

Thái Như Xuân

Chi Đoàn DH19TO

Ủy viên