Skip to main content Top
  • admin
  • 04/01/2017 10:00

1. Tài liệu giảng dạy

TT

Tên Tác giả

Tên tài liệu

Năm

Nơi xuất bản

1

Lê Văn Chua

Lý thuyết Galoa

2010

ĐH An Giang

2

Phạm Mỹ Hạnh

Đại số tuyến tính

2014

ĐH An Giang

3

Phạm Văn Bản

Tin học cho Toán học

2015

ĐH An Giang

4

Xác suất thống kê A

Diệp Hoàng Ân

2016

ĐH An Giang

5

Toán A3

Trần Thị Ngọc Giàu

2016

ĐH An Giang

6

Nguyễn Phương Thảo – Diệp Hoàng Ân – Phạm Văn Bản

Toán C

2017

Sách chuyên khảo

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Lê Ngọc Quỳnh

Hình vi phân

2018

ĐH An Giang

8

Lê Ngọc Quỳnh

Nhập môn đa tạp khả vi

2018

ĐH An Giang

9

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học Affine và Euclid

2018

ĐH An Giang

10

Phạm Mỹ Hạnh

Lý thuyết số

2018

ĐH An Giang

11

Lê Kiên Thành

Giải tích 2

2018

ĐH An Giang

12

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học xạ ảnh

2019

ĐH An Giang

13

Võ Thành Tài – Nguyễn Huy Hoàng

Giải tích 1

2020

Sách tham khảo

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

14

Lê Kiên Thành

Toán A1

2020

ĐH An Giang

15

Phan Văn Long Em

Giải tích hàm

2021

ĐH An Giang

16

Phan Văn Long Em

Topo đại cương

2021

ĐH An Giang

17

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học phi Euclide

2021

ĐH An Giang

18

Lê Ngọc Quỳnh

Hình học sơ cấp

2021

ĐH An Giang

19

Lê Kiên Thành

Phương pháp tính

2021

ĐH An Giang

20

Lê Kiên Thành

Toán A2

2021

ĐH An Giang

 

2. Nghiên cứu khoa học

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Lê Ngọc Quỳnh

(Thành viên)

Lý thuyết phân bố giá trị cho ánh xạ phân hình và các vấn đề liên quan

2017

Cấp Bộ (Nafosted)

2

Lê Ngọc Quỳnh

(Chủ nhiệm)

Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược đối với họ siêu phẳng di động

2018

Cấp Trường

3

Võ Thành Tài

(Chủ nhiệm)

Điều kiện đủ cho tính liên tục Holder của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu

2018

Cấp Trường

4

Võ Thành Tài

(Chủ nhiệm)

Điều kiện đủ cho tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ và tính đặt chỉnh Hölder của bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số

2020

Cấp Trường

5

Lê Kiên Thành

(Chủ nhiệm)

Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán cân bằng vector

2020

Cấp Trường

6

Phạm Thị Thu Hoa

(Chủ nhiệm)

Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả nội suy đối với miền tính toán có dữ liệu thưa

2020

Cấp Khoa

7

Phạm Thị Thu Hoa – Phạm Mỹ Hạnh

(Thành viên)

Áp dụng mô hình Telemac 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)

2021

Cấp Tỉnh

8

Nguyễn Phương Thảo (Chủ nhiệm) – Vương Vĩnh Phát – Phạm Mỹ Hạnh (Thành viên)

Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh phổ thông: Tiếp cận từ các trở ngại trong giao tiếp

2021

Cấp Trường

9

Lê Ngọc Quỳnh

(Thành viên)

Lý thuyết Nevanlinna cho ánh xạ phân hình và một số ứng dụng

2021

Cấp Bộ (Nafosted)