Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • hxhuy
  • 13/09/2022 11:19

Vào lúc 8h ngày 11/9/2022, tại hội trường 150B trường Đại học An Giang, diễn ra buổi báo cáo Sách giáo khoa mới.

- Báo cáo 1: ThS. Nguyễn Bảo Kim (GV Bộ môn Lịch sử) báo cáo Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 bộ Chân trời sáng tạo;

- Báo cáo 2: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Phượng (GV Bộ môn Lịch sử) báo Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý lớp 7 (phần Lịch sử) bộ Chân trời sáng tạo.

Tham dự buổi báo cáo có đông đủ GV Bộ môn Lịch Sử và SV các khóa DH20SU, DH21SU, DH22SU.

Buổi báo cáo kết thúc lúc 11h cùng ngày và thành công tốt đẹp!

aaa