Skip to main content Top
  • tchung
  • 02/10/2021 16:48

THÔNG BÁO LCH HC TRC TUYN TUN SINH HOT CÔNG DÂN VÀ HƯỚNG DN TRUY CP

k1k2k3

Các bn truy cp link hc trc tuyến ti địa ch: https://agu.smartlms.vn/

Tên tài khon: Mã s sinh viên

Mt khu (mc định): 123 (Sau khi đăng nhp các bn vào mc tài khon để đổi mt khu để bo mt)

=> Hướng dn trong file đính kèm, các bn xem nhé.

https://drive.google.com/.../1Icfghefevfk8RdeF5D2.../view...

Xin cm ơn!