Skip to main content Top
  • nthyen
  • 21/07/2021 16:02

Khoa Sư phạm vừa đón nhận một tin vui, thầy Trần Thế Định - Phó Trưởng Bộ môn Địa lý Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Địa lý Tự nhiên vào ngày 20/7/2021 tại Hà Nội. Trân trọng chúc mừng thầy!

d1d2