Skip to main content Top
  • nthyen
  • 01/07/2021 15:39

Theo thông tin từ phòng Khảo thí & ĐBCL, Nhằm thực hiện an toàn phòng chống dịch Covid19 Lịch thi Tuần 44 sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. 

Các bạn sinh viên ở nhà giữ sức khỏe và thường xuyên ôn tập nhé. Thân!