Skip to main content Top
  • nthyen
  • 11/06/2021 14:08

Phòng Khảo thí vừa phát hành Lịch thi chính thức - hệ Chính quy  - Tuần 41 (Áp dụng cho SV năm cuối DH18,CD43 và SV khóa cũ). Lịch thi đã được phòng Đào tạo cập nhật lên Regis.

Trong thông báo này gửi kèm file: Lịch thi và Danh sách các phòng thi, các bạn sinh viên xem danh sách phòng thi đính kèm, chỉ SV có tên trong Danh sách mới được dự thi. 

Các khóa DH19,20,21,CD44,45 tùy theo tình hình dịch bệnh, Nhà trường sẽ thông báo sau các bạn nhớ cập nhật thông tin thường xuyên nhé.

Thân!

lich

 

Attachments :
# File name Size Download
1 DS PHÒNG THI TUẦN 41 (15-18.06.2021).pdf 548.274