Skip to main content Top
  • nthyen
  • 19/04/2021 16:33

Trung tâm tạo Nguồn nhân lực Phát triển cộng đồng vừa phát hành thông báo về việc chiêu sinh  khóa học Lớp giảng dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh , cụ thể:

* Giảng viên day Tiếng Anh và giảng viên phụ trách dạy môn học bằng Tiếng Anh của Trường THSP.

* Thời lượng khóa học: 9 buổi, 40 tiết.

* Học phí: 6.500.000 vnđ

Chi tiết mời xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 tb 19.4.pdf 1.327.379