Skip to main content Top
  • nthyen
  • 24/07/2020 10:35

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phát hành Thông báo về việc dời lịch thi kết thúc học phần ngày 03/8/2020.

Cụ thể lịch thi ngày 3/8/2020 dời sang ngày 8/8/2020.

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm tại đây.