Skip to main content Top
  • nthyen
  • 06/03/2020 15:46

Phòng Hành chính tổng hợp vừa phát hành thông báo số  237/TB-ĐHAG về việc cho phép học viên, sinh viên của Trường Đại học An giang tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Riêng học sinh trường THPT Thực hành sư phạm sẽ thực hiện theo thông báo của UBND Tỉnh.

Chi tiết thông báo mời xem file đính kèm.

Attachments :
# File name Size Download
1 thông báo 237.pdf 320.159