Skip to main content Top
anh
anh
An Giang University
  • tchung
  • 03/11/2019 21:27

Hiện nay, STEM đã trở nên phổ biến và có đóng góp không nhỏ vào hoạt động giáo dục. Đặc biệt, STEM có ưu thế với các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm; giúp học sinh có hứng thú học tập, nâng cao khả năng áp dụng kiến thức ly thuyết vào các hoạt động thực tiễn.

gsg

Sinh viên tỏ ra thoái mái và hứng thú với hoạt động STEM

Nắm bắt được xu hướng ấy, ngày 31/10, Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo đã cho sinh viên lớp DH19TO thực hiện hoạt động giảng dạy STEM trong học phần Lí luận dạy học môn Toán.

Trong buổi học, sinh viên Lê Mai Như Ý đã được hướng dẫn để tổ chức một bài giảng STEM và thực hành với lớp. Các bạn sinh viên đều hăng hái tham gia và tỏ ra rất hứng thú với hoạt động này. Sau bài giảng của sinh viên, Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo đưa ra những nhận xét, góp ý để sinh viên cải thiện bài giảng đạt được hiệu quả cao hơn.

Tuy bài giảng vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng đa phần sinh viên đã hiểu rõ hơn về cách thức giáo dục STEM. Cách thức hoạt động này không chỉ giúp cho sinh viên kịp thời tiếp cận với xu hướng mới mà còn rèn luyện cho các bạn kĩ năng đứng lớp, khả năng tổ chức bài giảng một cách có hiệu quả.        

                                                                                                Lê Mai Như Ý – DH19TO