Skip to main content Top
  • nthyen
  • 09/05/2019 17:32

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng tổng hợp danh sách sv toàn trường chưa thực hiện đánh giá đến buổi sáng nay.

Các bạn sinh viên khoa sư phạm chưa tham gia đánh giá tiếp tục thực hiện đánh giá theo quy định nhé.

Attachments :
# File name Size Download
1 Danh sach sinh vien chua danh gia den 9h ngay09-05-2019.xlsx 52.669