Skip to main content Top
  • nthyen
  • 12/03/2019 08:20

Kính mời các thầy/cô và các bạn sinh viên xem Lịch thi dự kiến. Mọi góp ý/điều chỉnh các thầy/cô vui lòng gửi về Khoa (nthyen@agu.edu.vn) từ nay đến hết ngày 21/3/2019.

Sau thời gian trên Khoa gửi tổng hợp về Trường. Trân trọng!

Attachments :
# File name Size Download
1 Copy of 01_Lichthi_HK2-2019_goiKhoa.xls 407.040