Skip to main content Top
  • nthyen
  • 03/01/2019 11:10

Phòng Hành chính tổng hợp phát hành công văn về kế hoạch tổ chức buổi Lễ tốt nghiệp cho học viên hệ vừa làm vừa học năm 2018.

Thời gian: 8h00 ngày 20/1/2018;

Địa điểm: Hội trường 300A, khu trung tâm.

Lớp trưởng lập danh sách, liên hệ phòng hành chính tổng hợp thuê lễ phục cho lớp trước nhé.

Chi tiết kế hoạch mời xem file đính kèm.

 

Attachments :
# File name Size Download
1 10-KH-DHAG v-v to chuc Le Tot nghiep nam 2018 (VLVH).pdf 106.841