Skip to main content Top
  • nthyen
  • 26/11/2018 10:40

Đã sắp hết thời gian Lấy ý kiến của sinh viên các khóa DH16... và DH17..., Các bạn sinh viên chưa thực hiện (có danh sách đính kèm phía dưới) nhanh chóng đăng nhập hệ thống để hoàn thành nhé.

Nhắc lại Lịch lấy ý kiến người học HKI của Trường, các lớp chú ý để thực hiện cho đúng nha:

  • Đại học khóa 16, 17: từ 22/11/2018 đến 27/11/2018
  • Đại học khóa 18 và cao đẳng khóa 41, 42: từ 28/11/2018 đến 02/12/2018
  • Đại học khóa 19 và cao đẳng khóa 43: từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

 

Attachments :
# File name Size Download
1 Danh sach sv chua danh gia den 7h30 ngay 26-11-2018.xlsx 85.300