Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • nthyen
  • 09/11/2018 13:35

Sáng ngày 6/11/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo giáo viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”.

Hội thảo thu hút sự quan tâm tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên các viện, trường trong và ngoài tỉnh An Giang với gần 30 tham luận được chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe chia sẻ 3 tham luận, gồm: Giới thiệu bộ phương pháp dạy học phục vụ giảng dạy đại học, cao đẳng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa Lịch sử (trung học phổ thông); Thuyết trình – phương pháp hiệu quả phát triển năng lực người học. Các tham luận đã giới thiệu các phương pháp nhằm nâng cao năng lực của người dạy, người học nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể như: dạy học bằng mô phỏng, dạy học học tập hợp tác, thực nghiệm khoa học, dạy học tình huống, dạy học khám phá, học tập kiến tạo,…

Quý đại biểu tham dự Hội thảo
Quý đại biểu tham dự Hội thảo

 

ThS. Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu khai mạc Hội thảo

ThS. Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi cho các báo cáo viên. Các câu hỏi tập trung làm rõ một số vấn đề như: vai trò của giảng viên trong hướng dẫn kỹ năng công nghệ thông tin cho sinh viên; cách thu hút đầu tư kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học; cách thức rèn luyện kỹ năng thuyết trình sao cho hiệu quả, thu hút và dẫn dắt người nghe;…

Ngày 28/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ thông tổng thể  để thực hiện các yêu cầu của Luật Giáo dục và Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội thảo lần này là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục và cán bộ giảng viên, sinh viên các trường có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm dạy – học, nhằm đổi mới công tác đào tạo giáo viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

ThS. Trần Phong Vũ – Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh chia sẻ về bộ phương pháp dạy học phục vụ giảng dạy đại học, cao đẳng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

ThS. Trần Phong Vũ – Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh chia sẻ về bộ phương pháp dạy học phục vụ giảng dạy đại học, cao đẳng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

 

ThS. Đỗ Cao Phúc – Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ về kỹ năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa Lịch sử (trung học phổ thông)

ThS. Đỗ Cao Phúc – Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ về kỹ năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa Lịch sử (trung học phổ thông)

 

TS. Phạm Phát Tân – Trường Đại học An Giang nói về vai trò của kỹ năng thuyết trình và những kinh nghiệm để rèn luyện kỹ năng này

TS. Phạm Phát Tân – Trường Đại học An Giang nói về vai trò của kỹ năng thuyết trình và những kinh nghiệm để rèn luyện kỹ năng này

 

Đại biểu tham dự đặt câu hỏi cho các báo cáo viên

Đại biểu tham dự đặt câu hỏi cho các báo cáo viên

 

Sinh viên sư phạm đặt câu hỏi cho các báo cáo viên

Sinh viên sư phạm đặt câu hỏi cho các báo cáo viên

 

Quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: enews