Skip to main content Top
anh
anh
a
a
  • admin
  • 09/05/2018 08:45

TT

Tên Tác giả

Tên đề tài

Năm

nghiệm thu

Cấp

nghiệm thu

1

Lê Ngọc Quỳnh

(Thành viên)

Lý thuyết phân bố giá trị cho ánh xạ phân hình và các vấn đề liên quan

2017

Cấp Bộ (Nafosted)

2

Nguyễn Quốc Khánh, Võ Văn Tài,

Nguyễn Văn Mện, Đặng Khánh Linh

Các tính chất vận chuyển của hệ hai chiều, graphene và kích thích tập thể trong cấu trúc lớp đôi

2020

Bộ KHCN (Quỹ NAFOSTED)

3

Lê Ngọc Quỳnh

(Thành viên)

Lý thuyết Nevanlinna cho ánh xạ phân hình và một số ứng dụng

2021

Cấp Bộ (Nafosted)

4

Phạm Thị Thu Hoa  Phạm Mỹ Hạnh

(Thành viên)

Áp dụng mô hình Telemac 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)

2021

Cấp Tỉnh

5

Trần Thị Huyền

Bồi dưỡng kỹ năng đọc và viết cho học sinh dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn tỉnh An Giang

2008

Sở Khoa học công nghệ

6

Trần Thị Huyền

Trở ngại tâm lý của học sinh một số trường THPT tỉnh An Giang trong quá trình lĩnh hội các nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản

2010

Sở Khoa học Công nghệ

7

Trần Thị Huyền

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên An Giang

2013

Sở Khoa học Công nghệ