Skip to main content Top
anh
anh
a
a
 • pvban
 • 06/12/2014 20:54

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM

Nhiệm kỳ 2020 – 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI HỘI

CHỨC DANH

GHI CHÚ

 1.  

Đặng Thị Kim Duyên

DH20GT

LCH trưởng

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

CD44MN

LCH phó

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Sơn

DH20GT

LCH phó

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ngọc

DH18MN1

UVTK

 

 1.  

Thái Loan Huệ Huyên

DH19NV

UVTK

 

 1.  

Nguyễn Lê Hoàng Bảo Ngọc

DH20MN

UVBCH

 

 1.  

Cao Nguyễn Tuyết Nhi

DH19SU

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ngân

DH20TO

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Đại Phú

DH20NV

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Đào

DH21GT1

UVBCH

 

 1.  

Đinh Thị Thúy Ái

DH20GT

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Thị Nhựt Băng

DH21SU

UVBCH

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Sơn

DH21HH

UVBCH

 

 1.  

Cao Thị Ngọc Thư

DH21GT2

UVBCH

 

 1.  

Trần Nguyễn Gia Uyên

DH19VH

UVBCH