Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a

Tin tức

Khoa sư phạm

Dời thời gian lấy ý kiến của sinh viên DH18, CD42.

  • 11/05/2018 17:20

Do trang web regis của Trường vẫn đang tiếp tục cập nhật nên Phòng Khảo thí & KĐCL dời thời gian đánh giá của sinh viên khóa DH18 và CD42 đến thời gian sau: Từ ngày 16-05-2018 đến 26-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian lấy ý kiến phản hồi cho sinh viên khóa 16, 17, CD41.

  • 09/05/2018 13:36

Do trang web http://regis.agu.edu.vn đang cập nhật nên Phòng Khảo thí và ĐBCL sẽ mở thêm thời gian đánh giá cho sinh viên khóa DH16, DH17, CD41 đến hết ngày 15-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Lịch thi cải thiện HKI năm học 2017-2018 các lớp Đại học Mầm non (Liên kết Huế)

  • 07/05/2018 17:10

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thông báo: Các môn thi của Huế HKI (2017-2018) của lớp Đại học Mầm non do biết điểm trễ nên lịch thi cải thiện bị dời đến ngày 12/05/2018 (ca thi sáng 1, sáng 2); sinh viên tới sớm 15' để xem danh sách phòng thi trước phòng A102.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Danh sách sv Khóa DH15 và CD40 không đánh giá GV HKII năm học 2017-2018

  • 07/05/2018 17:02

Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng gửi Danh sách sinh viên khóa 15, CD40 không đánh giá giảng viên của HKII năm học 2017-2018 (danh sách đính kèm thông báo này).

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Lịch thi cải thiện HK2 năm học 2017-2018

  • 07/05/2018 17:01

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng phát hành Lịch thi cải thiện học kỳ 2. Chi tiết mời thầy/cô và các bạn xem file đính kèm.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018

  • 02/05/2018 16:58

Phòng CTSV phát hành công văn hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Xem tiếp