Nhảy đến nội dung Top
anh
anh
a
a

Tin tức

Khoa sư phạm

Kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018

  • 29/05/2018 10:05

Phòng Đào tạo gửi Danh sách kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018. Chi tiết quý Thầy/Cô vui lòng xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian đánh giá của SV Khóa DH18 và CD42

  • 25/05/2018 10:12

Hiện tại trang web regis đã cập nhật xong. Phòng KT&KĐCL thông báo những sinh viên khóa DH18, CD42 chưa đánh giá hoặc đã đánh giá những chưa lưu kết quả tiếp tục đánh giá đến hết ngày 30-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Dời thời gian lấy ý kiến của sinh viên DH18, CD42.

  • 11/05/2018 17:20

Do trang web regis của Trường vẫn đang tiếp tục cập nhật nên Phòng Khảo thí & KĐCL dời thời gian đánh giá của sinh viên khóa DH18 và CD42 đến thời gian sau: Từ ngày 16-05-2018 đến 26-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian lấy ý kiến phản hồi cho sinh viên khóa 16, 17, CD41.

  • 09/05/2018 13:36

Do trang web http://regis.agu.edu.vn đang cập nhật nên Phòng Khảo thí và ĐBCL sẽ mở thêm thời gian đánh giá cho sinh viên khóa DH16, DH17, CD41 đến hết ngày 15-05-2018.

Xem tiếp