Nhảy đến nội dung Top

Tin tức

Khoa sư phạm

Kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018

  • 29/05/2018 10:05

Phòng Đào tạo gửi Danh sách kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018. Chi tiết quý Thầy/Cô vui lòng xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian đánh giá của SV Khóa DH18 và CD42

  • 25/05/2018 10:12

Hiện tại trang web regis đã cập nhật xong. Phòng KT&KĐCL thông báo những sinh viên khóa DH18, CD42 chưa đánh giá hoặc đã đánh giá những chưa lưu kết quả tiếp tục đánh giá đến hết ngày 30-05-2018.

Xem tiếp